Trädgårdsanläggning

Entrepenader – Verksam – i – Borlänge – Gagnef – Leksand – Falun

  • Lasermätning, materialpackning, materialåtervinning, genomtänkta redskap.
  • Smidigt ekipage, ebr kabelförläggning
  • Erfarenheter
  • Infart – parkering – gräsmatta –
  • Plattsättning – trädgårdsmurar – kantstöd
  • VVS Vatten Värme Avlopp Dränering el & fiber

Grävning med rut eller rot avdrag

Rutavdrag vid bortgrävning av trädrötter buskar komposter & trädgårdsland

Rotavdrag på arbetskostnaden vid ut-byggnation eller renovering tex grunder, plintar, vvs, dränering avlopp el & fiber anslutningar samt brunnar

Även återställning av både hårdgjord yta & gräsmattor, efter rut – rot tjänster

Anläggning som ej ger Rot – Rut Avdrag

nyanläggning av hus grund, parkering, infart, plattsättning

  • Smarta redskap för Materialåtervinning

Utökar lastkapaciteten genom att solla jorden.